Ple Municipal

És l'òrgan suprem de l'Ajuntament

És la reunió de tots els regidors, convocats per l’alcalde per discutir i aprovar els temes de la seva competència. Les sessions del ple són públiques i tenen lloc cada dos mesos el darrer dijous del mes (mesos imparells), a les 19:30h, en sessió ordinària.

El Ple està integrat per tots els regidors. Celebra sessions ordinàries i extraordinàries, que són públiques.

Competències del Ple

Entre altres funcions li correspon l’aprovació de totes aquelles matèries que requereixen una majoria especial. Principalment el Ple ha de decidir, entre d'altres, sobre les qüestions relatives a:

  • Control i fiscalització dels òrgans de govern.
  • L'aprovació inicial del planejament urbanístic i aprovació final sobre els plans i altres instruments urbanístics.
  • L'aprovació del reglament orgànic i les ordenances.
  • Determinar les formes de gestió dels serveis públics.
  • L'aprovació i modificació del pressupost.
  • Determinar els recursos propis de caràcter tributari.
  • L’aprovació de la plantilla i les relacions de llocs de treball.
  • L’aprovació de projectes i la contractació d’obres i serveis quan superen el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
  • Etc.

Dates previstes del Ple ordinari

Previsió de Plens Ordinaris - 2019-2023
Any 2019 Any 2020 Any 2021 Any 2022 Any 2023
  30/01/2020 28/01/2021 27/01/2022 26/01/2023
  26/03/2020 25/03/2021 31/03/2022 30/03/2023
  28/05/2020 27/05/2021 26/05/2022 25/05/2023
18/07/2019 30/07/2020 29/07/2021 28/07/2022  
26/09/2019 24/09/2020 30/09/2021 29/09/2022  
28/11/2019 26/11/2020 25/11/2021 24/11/2022  

Recorda que pots seguir en directe o diferit les sessions plenàries des del web oficial de retransmissions en directe directelillet.cat i també des del canal youtube de l'Ajuntament de la Pobla de Lillet.

En aquest apartat podreu consultar les actes i convocatòries dels diferents plens que s'han realitzat a l'Ajuntament de La Pobla de Lillet.

El Ple el formen els membres del Consistori:

Darrera actualització: 30.01.2022 | 13:28