Ple Municipal

És l'òrgan suprem de l'Ajuntament

És la reunió de tots els regidors, convocats per l’alcalde per discutir i aprovar els temes de la seva competència. Les sessions del ple són públiques i tenen lloc cada dos mesos el darrer dijous del mes (mesos imparells), a les 19:30h, en sessió ordinària.

El Ple està integrat per tots els regidors. Celebra sessions ordinàries i extraordinàries, que són públiques.

Competències del Ple

Entre altres funcions li correspon l’aprovació de totes aquelles matèries que requereixen una majoria especial. Principalment el Ple ha de decidir, entre d'altres, sobre les qüestions relatives a:

  • Control i fiscalització dels òrgans de govern.
  • L'aprovació inicial del planejament urbanístic i aprovació final sobre els plans i altres instruments urbanístics.
  • L'aprovació del reglament orgànic i les ordenances.
  • Determinar les formes de gestió dels serveis públics.
  • L'aprovació i modificació del pressupost.
  • Determinar els recursos propis de caràcter tributari.
  • L’aprovació de la plantilla i les relacions de llocs de treball.
  • L’aprovació de projectes i la contractació d’obres i serveis quan superen el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
  • Etc.

Dates previstes del Ple ordinari

Previsió de Plens Ordinaris - 2023-2027
Any 2023 Any 2024 Any 2025 Any 2026 Any 2027
  25/01/2024 30/01/2025 29/01/2026 28/01/2027
  28/03/2024 27/03/2025 26/03/2026 25/03/2027
  30/05/2024 29/05/2025 28/05/2026 27/05/2027
27/07/2023 25/07/2024 31/07/2025 30/07/2026  
28/09/2023 26/09/2024 25/09/2025 24/09/2026  
30/11/2023 28/11/2024 27/11/2025 26/11/2026  

Recorda que pots seguir en directe o diferit les sessions plenàries des del web oficial de retransmissions en directe directelillet.cat i també des del canal youtube de l'Ajuntament de la Pobla de Lillet.

En aquest apartat podreu consultar les actes i convocatòries dels diferents plens que s'han realitzat a l'Ajuntament de La Pobla de Lillet.

El Ple el formen els membres del Consistori:

Darrera actualització: 03.07.2023 | 22:24