Arranjament del camí de Cal Pujol de la Pobla de Lillet

Descripció de l'obra:

Les obres han consistit en les següents intervencions:

Subministre, estesa i compactació d’asfalt amb una capa de 7 cm. d’aglomerat asfàltic en calent, tipus S-12, incloent el betum B60/70, reg d’adherència, es per millorar el paviment existent d’alguns trams que actualment es troba molt degradat.

Arranjament de la barana existent del pont per millorar la seva seguretat, i col·locació d’una barana de fusta tractada amb muntants i travessers en el tram del camí final mes proper al nucli urbà, a la zona del costat del riu Llobregat.

Prèviament a l’asfaltat en els llocs mes malmesos del camí s’ha realitzat una neteja i explanació de la zona, i s’han netejat les cunetes per evitar desperfectes produïts per la pluja.

El camí te unes amplades variables de 3 a  5 metres, i una llargada de 380 metres. La superfície total a pavimentar ha set de 1.900 m².

 

Estat inicial de l’obra:

 

Estat final de l’obra:

 

Durada de l’obra:
L’obra es va iniciar el 19 de setembre del 2019 i es va finalitzar el 11 de novembre de 2019.


Finançament:
El pressupost de contracte ha set de 36.048,33€ finançats mitjançant un ajut del Consell Comarcal del Berguedà de 35.000€ i 1.048,33€ aportats per l’Ajuntament de la Pobla de Lillet.


Contractista:
Pasquina, S,A,.

Descarrega el Document en format PDF

Darrera actualització: 13.09.2020 | 12:53
Darrera actualització: 13.09.2020 | 12:53