Arranjament del Parc de l'Escorxador

ZONA D’AFECTACIÓ DE L'OBRA:

Plànols orientatius. Poden canviar en el transcurs de l'obra

Estat actual (abans de finalitzar les obres):

Descripció de l’obra:

L’objecte d’aquesta obra és arranjar l’espai urbà de l’antic escorxador.

La intenció d’aquest Ajuntament és la de aconseguir un nou parc fluvial urbà per la població, on poder-hi, aparcar vehicles, passejar i aprofitar un espai, fins ara en desús, com és el traçat de l’antic canal d’aigua d’uns 3 metres d’amplada.

També es construirà una passarelꞏla per a vianants que unirà els dos marges del riu i per tant els dos espais d’aparcament de la zona. Aquesta passarelꞏla serà d’acer, d’1,5 metres d’amplada mantenint l’aire industrial d’aquest tipus de construccions en el nostre municipi.

Aquest nou espai que es generarà, comunicarà la zona del parc de l’escorxador amb l’antiga fàbrica de cal Costa, mitjançant un passeig, en aquest punt es construirà una barana per passejar amb seguretat per la vora del riu.

El projecte preveu també l’adequació de la zona per l’aparcament i correcta accés per autocaravanes, millorant l’espai per als serveis de les mateixes, i donant un impuls a aquest sector turístic i econòmic.

La rampa d’accés a l’aparcament es canviarà d’ubicació, respecte a l’actual. Aquesta rampa serà possible, ja que el terreny on es construirà s’ha cedit a l’Ajuntament per part del seu actual propietari, aconseguint així una facilitat d’accés molt important, sobretot per vehicles més grans, com poden ser precisament les autocaravanes.

Passarel∙la metàl∙lica (simulació informàtica)

Plànol general de l'obra:

Pressupost:
El pressupost d’execució per contracta, ascendeix a la quantitat de 70.000,00 € (SETANTA MIL EUROS).

Els quals es finançaran de la següent manera:

Pla de Foment Territorial de Turisme any 2018 Generalitat de Catalunya 34.625,00 €
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2020‐2024 Generalitat de Catalunya 31.875,00 €
Ajuntament de la Pobla de Lillet 3.500,00 €
TOTAL:  70.000,00 €

Calendari previst:
Les obres està previst començar-les aquest any 2021.


Contractista:
TREBICER CADÍ


Descarrega el Document en format PDF

Mosaic fotogràfic de l'estat final de les obres

Darrera actualització: 24.07.2021 | 15:11
Darrera actualització: 24.07.2021 | 15:11