Resolucions judicials

Resolucions judicials que afecten a l'Ajuntament de la Pobla de Lillet

Relació de les resolucions judicials dictades pel

  • Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sala social i contenciosa (TSJC) i
  • l’Audiència Provincial de Barcelona (APB)

i que afecten a l’Ajuntament de la Pobla de Lillet i la Societat de l'Habitatge de l'Ajuntament de la Pobla de Lillet.

L'accés a la versió informàtica dels textos de les sentències s’ofereix amb una finalitat exclusivament informativa

Textos de les sentències:

 

2017

Societat Municipal d’Habitatge de l’Ajuntament de  la Pobla de Lillet

Número sentència: 333/2017.
Data sentència: 30/06/2017
Òrgan jurisdiccional: Audiència Provincial de Barcelona, secció onzena.
Recurs d’apel·lació: 857/2015
Resolc: Desestimar el recurs d'apel·lació interposat per GUITART ARQUITECTURA I ASS. SLP contra la sentencia dictada en data 28 de gener de 2015 en l'incident d'oposició obert en  el judici canviari  456/12 seguit davant el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1  de Berga

Document PDF


 

2016

Ajuntament de la Pobla de Lillet

Número de sentència: 747/2016.
Data sentència: 06/10/2016
Òrgan jurisdiccional: Tribunal Superior de Justícia de  Catalunya, sala contenciosa administrativa, secció segona.
Recurs d’apel·lació: 633/2015
Resolc: Estimar el recurs contenciós administratiu interposat per la senyora  Elena  contra la desestimació per silenci negatiu de la petició d'abonament del preu just establert per mutu acord expropiatori, respecti a la finca ubicada a la Pobla de Lillet -partida La Resclosa.

Document PDF


 

2015

Societat Municipal d’Habitatge de l’Ajuntament la Pobla de Lillet

Número de Sentència: 2051/2015.
Data Sentència: 19/03/2015
Òrgan jurisdiccional: Tribunal Superior de Justícia. Sala Social, secció primera
Recurs de suplicació: 6579/2014
Resolc: Desestimar el recurs de suplicació formulat per l’actor  Cristòbal , contra la sentència del jutjat social 6 de  Barcelona, seguits a instància d'aquell contra ORIAN ENGINYERS S.L,  Rosada  , ORIAN GESTIÓ DE PROJECTES I ENGINYERIA, SL,  Landelino  ,SOCIETAT MUNICIPAL D'HABITATGE DE L'AJUNTAMENT DE LA POBLA DE LILLET ,  Rosada  , ORIAN ENGINYERS SL, ORIANENGINYERS SL, i  Rosada  , en el procediment de reclamació de quantitat.

Document PDF


 

2009

Ajuntament de la Pobla de Lillet

Número de sentència: 875/2009.
Òrgan jurisdiccional: Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sala contenciosa administrativa, secció quarta.
Data sentència: 6/11/2009
Recurs d’apel·lació. 21/2008
Resolc: Desestimar el recurs d’apel·lació interposat contra la Interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona, de data 6 de setembre de 2017, que denegava la mesura cautelar de suspensió demolició  d'una vivienda ocupada per la part recurrent, per la seva condició professional de mestre del municipi de Pobla de Lillet

Document PDF


Ajuntament de la Pobla de Lillet

Número de sentència:923/2009.
Data sentència: 28/07/2009
Òrgan Jurisdiccional: Tribunal Superior de Justícia, sala contenciosa administrativa. Secció Primera.
Recurs ordinari (Llei 1998): 340/2008.
Resolc: Desestimar el    recurs  contenciós administratiu  promogut per  l'entitat   mercantil “TELEFÓNICA MÒBILS ESPANYA, SA” contra l'Ordenança Fiscal de l'Ajuntament  de La Pobla de Lillet relativa a la  taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general, per trobar-se ajustada a dret; sense fer especial condemna en costes.

Document PDF


Ajuntament de la Pobla de Lillet

Número de sentència: 223/2009.
Data sentència: 10/03/2009
Òrgan jurisdiccional: Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sala contenciosa administrativa, secció tercera
Recurs d’apel·lació: 207/2008
Resolc: Estimar el recurs d'apel·lació interposat a nom del senyor  Clemente  contra la Sentencia número 113, de 28 d'abril de 2008, del Jutjat  Contenciós Administratiu de Barcelona número 2.

Document PDF


 

Darrera actualització: 30.01.2022 | 13:31
Darrera actualització: 30.01.2022 | 13:31