Enric Pla i Aramberri

ERC-AM  (Portaveu)
plaaen@poblalillet.cat
938236011
Alcalde

Biografía:
Nascut a la Pobla de Lillet al juliol de 1977. Pintor de professió. Va estudiar l'EGB a l'escola Lillet a Güell. Vocal al Comitè Executiu de l'ACM. Aficionat a l'esport, sobretot excursionisme i escalada. Membre de l'Associació Excursionista Lillet.

Retribucions:
Segons es va aprovar al ple municipal del 27 de juny de 2023, El càrrec d'Alcalde percebrà una RETRIBUCIÓ ANUAL BRUTA de 37.608,54€, equivalent al 100% de dedicació, distribuïdes en 14 pagues mensuals.


President de la Junta de Govern Local

President de la Comissió Especial de Comptes

Representant en òrgans col·legiats dels organismes supramunicipals i entitats:

  • Representant del municipi en els òrgans de direcció de l'Associació de Defensa Forestal "La Pobla-Castellar"
  • Representant de l'Ajuntament en la Junta de l'Agrupació de municipis integrada per l'Ajuntament de La Pobla de Lillet i l'Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola.
  • Representant del municipi a la Mancomunitat de municipis berguedans per a la biomassa.
  • Representant del municipi en els òrgans de participació municipal de l'Associació per al desenvolupament rural de la Catalunya Central.

Representant en òrgans col·legiats dels organismes autònoms i societats municipals:

  • President de la Junta de la Fundació Residència d'Avis de La Pobla de Lillet
  • President de la Societat Municipal de l'Habitatge la Pobla de Lillet, SLU
  • President de la Promoció Econòmica Lillet SL
  • President de la Comissió Informativa Especial de Seguiment i Control del Servei Municipal d'Aigua

 

Darrera actualització: 30.01.2024 | 19:13