Enric Pla i Aramberri

ERC-AM  (Portaveu)
plaaen@poblalillet.cat
938236011
Alcalde

Biografía:
Nascut a la Pobla de Lillet al juliol de 1977. Pintor de professió. Va estudiar l'EGB a l'escola Lillet a Güell. Vocal al Comitè Executiu de l'ACM. Aficionat a l'esport, sobretot excursionisme i escalada. Membre de l'Associació Excursionista Lillet.

Retribucions:
Segons es va aprovar al ple municipal de 4 de juliol de 2019, El càrrec d'Alcalde percebrà una retribució anual bruta de 24.194,02€, equivalent 66,67% de dedicació, distribuïdes en 14 pagues mensuals brutes de 1.728,15€ (1.363,56 € nets).


President de la Junta de Govern Local

President de la Comissió Especial de Comptes

Representant en òrgans col·legiats dels organismes supramunicipals i entitats:

  • Representant del municipi en els òrgans de direcció de l'Associació de Defensa Forestal "La Pobla-Castellar"
  • Representant de l'Ajuntament en la Junta de l'Agrupació de municipis integrada per l'Ajuntament de La Pobla de Lillet i l'Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola.

Representant en òrgans col·legiats dels organismes autònoms i societats municipals:

  • President de la Junta de la Fundació Residència d'Avis de La Pobla de Lillet
  • President de la Societat Municipal de l'Habitatge la Pobla de Lillet, SLU
  • President de la Promoció Econòmica Lillet SL

 

Darrera actualització: 30.01.2022 | 13:20