Arranjament de la plaça del final del carrer 4t de Coromines

ZONA D’AFECTACIÓ DE L’OBRA:


Estat actual de la plaça:

    

 

Objecte del projecte:

El projecte té l'objectiu de restablir el ferm de la plaça donant-li un acabat adequat pel seu ús diari, apte pel trànsit rodat i peatonal i restablir una imatge més adequada a la zona, dins del pla de millores, que des de l'ajuntament s'està duent a terme al barri de les Coromines.

Descripció de l’obra:

L’obra consta de dues fases:

1er. Extracció del ferm fet malbé de la plaça, i rebaix del terra per adequar el nou paviment als nivells adequats.

2n. Es farà una llosa de formigó, on es fixaran les peces que formaran el ferm.

Es seguirà l’estètica iniciada a la plaça de les coromines, mitjançant peces de Breinco d’aparença rústica, millorant les pendents de desaiguat cap al marge i cap a les reixes de recollirà.

Pressupost:

El pressupost d’execució material, ascendeix a la quantitat de 8.583,00 € (VUIT MIL CINC-CENTS VUITANTA-TRES EUROS).

Els quals es finançaran de la següent manera:

Pla de barris del barri de les Coromines

Amb l’aportació de la d’obra

 

Ajuntament de la Pobla de Lillet, aportació de material de construcció.

 8.583,00€ 

 

Pressupost orientatiu, degut a la naturalesa de l’obra.

Calendari previst:

Les obres està previst començar-les el gener de 2022 i es preveu una durada de les mateixes d’entre 3 i 4 mesos.

Contractista:

Ajuntament de la Pobla de Lillet.

Descarrega el Document en format PDF

Darrera actualització: 11.02.2022 | 00:56
Darrera actualització: 11.02.2022 | 00:56