Societat Municipal d'Habitatge de la Pobla de Lillet, SLU - SMHPL

Tipus d'ens: Societat mercantil participada íntegrament per l'entitat local

Objectius i competències

a) Promoció de la construcció i/o rehabilitació dels edificis, locals, així com el condicionament d'espais i equipaments, juntament a la seva explotació, en venda o lloguer, i la seva administració directa o indirecta , destinats a fins residencials, l'aparcament de tot tipus de vehicles i l'activitat econòmica o cultural.
b) L'adquisició de sòl i immobles, l'execució de les obres d'enderrocament i de construcció o rehabilitació d'edificis, locals, espais o equipaments, per si mateixa o mitjançant empreses constructores i la seva explotació, directa o indirecta amb la mateixa finalitat.
c) Estudis del territori en camp del planejament urbanístic i en el de les activitats econòmiques, industrials socials i de medi ambient.
d) La promoció i gestió de sòl en l'àmbit comercial, industrial, residencial, social i turístic i també per espais lliures: parcs, zones verdes i zones esportives; així com la promoció i gestió d'activitats relacionades amb el medi ambient.
e) Utilització i gestió dels béns, tant demanials com patrimonials que l'Ajuntament l'encarregui, així com la gestió i explotació dels serveis que sobre els mateixos es puguin establir, incloses zones d'estacionament regulat amb horari limitat.
f) Convenis i/o contractes a establir amb l'Ajuntament en els sector que aquest determini, així com amb tercers, per a les prestacions d'assistències relatives a gestió del planejament, processos urbanitzadors derivats del desenvolupament d'aquest o d'altres planejaments urbanístics, obres d'infraestructures, edificació en general i equipaments; així com tot tipus d'obres municipals. Las funcions en què sigui necessari l'exercici de l'autoritat constitueixen una excepció i s'exclouran d'aquests convenis i/o contractes.
g) Possibilitat de fundar noves empreses o participar en el capital d'altres ja constituïdes i participades previ compliment dels requisits establerts a la normativa administrativa local, aplicable sempre i quan tinguin per objecte matèries connexes, complementàries o accessòries de l'objecte social de la societat originària, i el Ple de l'Ajuntament així ho autoritzi expressament i aprovi els seus estatuts.

Representants:

  • President Enric Pla Aramberri.
  • Conseller Jordi Boixader Vilella
  • Conseller Albert Linares Ortín
Darrera actualització: 28.06.2023 | 22:43
Darrera actualització: 28.06.2023 | 22:43