Ajut per la gestió forestal sostenible any 2021

Ajut per la gestió forestal sostenible any 2021


L'Ajuntament de La Pobla de Lillet ha sigut beneficiari d'un ajut per actuacions incloses en l'annex 4 d'Actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics per import de 28.762,50€, en el marc de la RESOLUCIÓ ACC/1765/2021, de 2 de juny, per la qual es convoquen per a l'any 2021 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01) i la prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01).

L'ajut ha anat destinat a actuacions d'aclarida de millora en els sectors Coll de la Ceba, Coll de Joc de Pilota, Font de la Canalassa i Baixos de Falgars.

El 57% de l'ajut ha estat finançat pel DARP (16.394,63€) i el 43% ha estat finançat pel Fons FEADER (12.367,87€)

El cost total de l'actuació ha estat de 28.813,35 €.

Darrera actualització: 14.10.2022 | 15:06
Darrera actualització: 14.10.2022 | 15:06