Correcció d'errades de l'anunci de l'aprovació definitiva de l'Ordenança General de Subvencions

Dijous, 25 de febrer de 2016 a les 13:32

Havent-se observat l'existència d'errades en els anuncis publicats en el Butlletí de la Província de Barcelona de data 22/02/2016 i al diari El Punt Avui del dia 24/02/2016, relatius a l'aprovació definitiva de l'Ordenança General de Subvencions, es procedeix a la seva rectificació:

En el segon paràgraf, on diu:

....mitjançant publicació al Butlletí de la Província de Barcelona del dia 19/11/2016 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya dia 12/11/2016.....

Ha de dir:

....mitjançant publicació al Butlletí de la Província de Barcelona del dia 19/11/2015 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya dia 12/11/2015.....

 

La Pobla de Lillet, a 24 de febrer de 2016ç

L'Alcalde, Vicenç Linares i Clota

Data oficial de publicació: CATCert

Darrera actualització: 25.02.2016 | 13:32