Aprovació llista definitiva d'amesos i exclosos del procés de selecció per la creació d'una borsa de treball d'educadors/es per cobrir les necessitats de l'escola bressol municipal pel procediment d'urgència

Dimarts, 17 de novembre de 2015 a les 15:08

Resolució d'Alcaldia de data 17 de novembre de 2015, d'aprovació de la llista  definitiva d'admesos i exclosos del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'educadors/es per cobrir les necessitats de l'escola bressol municipal pel procediment d'urgència, i que en la seva part resolutiva diu el següent:

Primer.- Aprovar la següent relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos:

Relació d'aspirants admesos:

 • NIF 77.746.593-S
 • NIF 77.745.633-K
 • NIF 40.562.863-V
 • NIF 77.739.209-Z
 • NIF 77.744.984-Q
 • NIF 39.392.422-T
 • NIF 77.745.529-D
 • NIF 77.734.497-V
 • NIF 77.745.749-E
 • NIF 47.781.300-L
 • NIF 39.899.546-C
 • NIF 77.745.561-H
 • NIF 39.380.309-P
 • NIF 77.745.921-X
 • NIF 39.382.853-E
 • NIF 39.382.690-C
 • NIF 43.558.002-G
 • NIF 47.831.793-G
Relació d'aspirants exclosos:
 • Cap
Segon.- Assenyalar el dia 19 de novembre de 2015, a les 09:00 hores del matí, a l'edifici de l'Ajuntament de La Pobla de Lillet, plaça de l'Ajuntament s/n, del municipi de La Pobla de Lillet, per a la valoració de mèrits del currículum segons el barem establert per  a l'experiència professional i per a la formació específica dels candidats/es, d'acord amb el que estableix la base tercera punt set de la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball d'educadors/es per cobrir les necessitats de l'escola bressol municipal pel procediment d'urgència.
 
Tercer.- Fer públic el present Decret a la pàgina web municipal i al tauler d'anuncis de la Corporació.
 
 
 

Data oficial de publicació: CATCert

17 de novembre de 2015 a les 14:26
Verificació dels arxius segellats en format XML
Darrera actualització: 17.11.2015 | 15:08