Ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals, eix 4 LEADER del progama de desenvolupament rural de Catalunya

Dijous, 23 de gener de 2014 a les 12:49

Finalitat: fomentar la realització d’inversions que generin activitat i diversificació econòmica a les zones rurals.

Finalitat: fomentar la realització d’inversions que generin activitat i diversificació econòmica a les zones rurals.

Línies d’ajut 

  • Mesura 12301. Millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris: Creació, ampliació i/o millora de microempreses o pimes agroalimentàries, així com també, d’agrobotigues. 
  • Mesura 312. Creació i desenvolupament de microempreses: Creació, ampliació i/o millora de microempreses. 
  • Mesura 313. Foment d’activitats turístiques: Creació, ampliació i/o millora d’establiments turístics de capacitat reduïda o d’empreses d’activitats d’oci. Les modalitats d’allotjament subvencionables són: allotjaments rurals, hotel, hostal, fonda, càmping, alberg de joventut, casa de colònies i granja escola o assimilables. 
  • Mesura 323. Conservació i millora del patrimoni rural: Projectes d’inversió elegible superior a 70.000,00 euros, que generin activitat econòmica i serveixin per a l’embelliment de nuclis antics, recuperació de l’arquitectura tradicional i actuacions no productives que constitueixin elements de dinamització, generin una atracció cap a la zona d’actuació i creïn sinergies amb els projectes productius de l’àmbit territorial Leader. (En aquesta convocatòria 2013 els beneficiaris d’aquesta mesura seran del Berguedà, quedant exclosos la resta de territoris). 

Tipus i quantia dels ajuts: Subvenció a fons perdut fins a un màxim del 35% de la inversió elegible, incrementable en un 5% més si l’empresa opta a realitzar un Pla de Millora de l’empresa per tal de ser sostenible a nivell econòmic, social i ambiental. 

Termini de presentació de sol.licituds: 13 de febrer de 2014. 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment. Per més informació: 

Darrera actualització: 21.09.2019 | 15:09