Instal·lació de Plaques Fotovoltàiques al Pavelló

ZONA D’AFECTACIÓ DE LA OBRA:

Objecte del projecte:
El projecte té per objecte, la instal·lació d’un parc de plaques solars fotovoltaiques a l’edifici del pavelló, d’una potència nominal de 8 kW.

Descripció de l’obra:
L’obra consta de la formació d’un parc solar, i la connexió a la instal·lació elèctrica interior del pavelló i s’instal·larà també un monitor informatiu a l’ajuntament per tal de tenir dades a l’abast de generació d’electricitat.

Línies principals de l’obra:

  1. Instal·lació d’un total de 25 panells de 400Wp a la coberta del pavelló, un total de 10 kW.
    Els panells es situaran al sostre de l’escala d’accés a la coberta del pavelló i també a la façana principal.
  2. Instal·lació d’un equip inversor de 8 kW.
  3. S’instal·larà un equip de recepció i visualització de dades a la recepció de l’ajuntament

Simulació:

En blau, la zona de coberta plana sobre l’escala d’accés a la coberta del pavelló i en taronja, la zona de la façana principal del pavelló.

Pressupost:
El cost d’execució elegible, ascendeix a la quantitat de 10.817,47€ (DEU MIL VUIT CENTS DISSET EUROS I QUARANTA-SET CÈNTIMS).

Els quals es finançaran de la següent manera:

 100 % Finançada a través de la Diputació de Barcelona, a través del Pla FEDER. 

 10.817,47€ 

 

Calendari:
Les obres està previst que s’executin la segona quinzena de febrer de 2022 i la durada es preveu entre una i dues setmanes.

 

Estudi de producció:

Estalvi energètic previst:
Es preveu que amb aquesta instal·lació la Pobla obtindrem el següent estalvi energètic:

La instal·lació aportarà un 12,23% del consum total de la instal·lació.

Estalvi emisions CO2:
La utilització d’energia solar permetrà una reducció de la petjada de carboni equivalent a 5,67 TCO2 ep el primer any el que suposarà mes 128,98 TCO2 ep durant els 25 anys de garantia de producció.

La generació d'energia elèctrica directament del sol no requereix cap tipus de combustió, de manera que no es produeix pol·lució tèrmica ni emissions de CO2 que afavoreixin l'efecte hivernacle.

 

Contractista:

 

Descarrega el Document en format PDF

Planols

 

Darrera actualització: 19.02.2022 | 14:58
Darrera actualització: 19.02.2022 | 14:58