Oferta pública d'estabilització 2022

Convocatòria pública i de les Bases dels processos selectius corresponents per a la cobertura definitiva de les places vacants de l’Ajuntament de la Pobla de Lillet corresponents a l’oferta pública d’estabilització de 2022 (disposicions addicionals 6 i 8, de la Llei 20/2021, de 28 de desembre).

Presentació de sol·licituds: del 23/12/2022 al 23/01/2023

- Anunci convocatòria i bases al BOPB

- Anunci convocatòria al DOGC

- Annex I - Sol·licitud 

- Annex II - Declaració responsable

- Llista provisional d'admesos i exclosos

- Llista definitiva d'admesos i exclosos

- Acta tribunal qualificador plaça codi 2.1.1 Administrativa - lloc de treball: Administrativa

- Acta tribunal qualificador plaça codi 1.6 Auxiliar - lloc de treball: Auxiliar Administrativa

- Acta tribunal qualificador plaça codi 1.1 Personal d'oficis - lloc de treball: Peó Vies Públiques

- Acta tribunal qualificador plaça codi 1.3 Personal d'oficis - lloc de treball: Peó Serveis Municipals

- Acta tribunal qualificador plaça codi 2.1 Personal d'oficis - lloc de treball: Personal neteja escola-oficina informació

- Acta tribunal qualificador plaça codi 2.2 Personal d'oficis - lloc de treball: Personal neteja dispensari-ajuntament

- Acta tribunal qualificador plaça codi 2.3 Personal d'oficis - lloc de treball: Vigilant biblioteca-neteja centre cívic

- Anunci de nomenament de funcionàries de carrera com administratives

- Anunci de contractació de personal laboral fix com auxiliar administratiu

- Anunci de contractació de personal laboral fix com a peó vies públiques

- Anunci de contractació de personal laboral fix com a peó serveis municipals

- Anunci de contractació de personal laboral fix com a personal neteja escola i oficina informació

- Anunci de contractació de personal laboral fix com a vigilant biblioteca-neteja centre cívic

- Anunci de deixar vacant la plaça codi 2.2. Personal d'oficis - lloc de treball: Personal neteja dispensari-ajuntament

- Anunci designació membres i fixar dia tribunal dels proecessos selectius cobertura definitiva de les places d'encarregat de brigada (codi 1.4) i d'educadora infantil (codi 1.7)

Darrera actualització: 01.06.2023 | 09:05
Darrera actualització: 01.06.2023 | 09:05