Procés de selecció plaça de secretari/a-interventor/a

Procés de selecció, amb caràcter d'urgència, en règim d'interinitat, d'un/a secretari/a-interventor/a mitjançant el sistema de concurs de mèrits.

- Edicte i bases de la convocatòria

- Llista d'admesos i exclosos

- Resultats procés selecció

Darrera actualització: 3.03.2020 | 09:37
Darrera actualització: 3.03.2020 | 09:37