Aprovació llista definitiva d'amesos i exclosos del procés de selecció per la creació d'una borsa de treball d'educadors/es per cobrir les necessitats de l'escola bressol municipal pel procediment d'urgència

Dimarts, 17 de novembre de 2015

Resolució d'Alcaldia de data 17 de novembre de 2015, d'aprovació de la llista  definitiva d'admesos i exclosos del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball d'educadors/es per cobrir les necessitats de l'escola bressol municipal pel procediment d'urgència, i que en la seva part resolutiva diu el següent:

Primer.- Aprovar la següent relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos:

Relació d'aspirants admesos:

 • NIF 77.746.593-S
 • NIF 77.745.633-K
 • NIF 40.562.863-V
 • NIF 77.739.209-Z
 • NIF 77.744.984-Q
 • NIF 39.392.422-T
 • NIF 77.745.529-D
 • NIF 77.734.497-V
 • NIF 77.745.749-E
 • NIF 47.781.300-L
 • NIF 39.899.546-C
 • NIF 77.745.561-H
 • NIF 39.380.309-P
 • NIF 77.745.921-X
 • NIF 39.382.853-E
 • NIF 39.382.690-C
 • NIF 43.558.002-G
 • NIF 47.831.793-G
Relació d'aspirants exclosos:
 • Cap
Segon.- Assenyalar el dia 19 de novembre de 2015, a les 09:00 hores del matí, a l'edifici de l'Ajuntament de La Pobla de Lillet, plaça de l'Ajuntament s/n, del municipi de La Pobla de Lillet, per a la valoració de mèrits del currículum segons el barem establert per  a l'experiència professional i per a la formació específica dels candidats/es, d'acord amb el que estableix la base tercera punt set de la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball d'educadors/es per cobrir les necessitats de l'escola bressol municipal pel procediment d'urgència.
 
Tercer.- Fer públic el present Decret a la pàgina web municipal i al tauler d'anuncis de la Corporació.
 
 
 

Data oficial de publicació: CATCert

17 de novembre de 2015 a les 14:26
Verificació dels arxius segellats en format XML
Darrera actualització: 17.11.2015 | 15:08