Anunci d'aprovació del projecte executiu de dos aparcaments en el barri de les Coromines

Dimarts, 7 d’abril de 2015

Per Resolució d’Alcaldia de data 24 de març de 2015, s’ha aprovat inicialment el “PROJECTE EXECUTIU DE DOS APARCAMENTS EN EL BARRI DE LES COROMINES” del municipi de La Pobla de Lillet.

S’obre un termini de trenta (30) dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari Regió 7,a la pàgina web municipal i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, per tal de que es puguin presentar al•legacions i reclamacions, considerant-se definitivament aprovat si durant aquest termini no s’hi formula cap al·legació.

La Pobla de Lillet, a 24 de març de 2015. 

L’Alcalde, Vicenç Linares i Clota.

Darrera actualització: 7.04.2015 | 12:29