Organigrama de govern

En aquest apartat trobeu l'organigrama de govern amb les competències de cada regidor/a.

Descarregar el document en format PDF