Prestació extraordinària per a subministraments bàsics

Dijous, 30 d'abril de 2020 a les 00:00

A partir d'avui, 30 d'abril, i fins que s'exhaureixin el fons destinats a la prestació, les persones treballadores afectades econòmicament per la COVID-19, podran demanar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya un ajut per a subministrament bàsics

Davant de la situació de vulnerabilitat econòmica en què es troben moltes famílies arran de la crisi sanitària de la COVID-19, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya,  destina 20 milions d’euros a un ajut extraordinari per a les despeses de primera necessitat.

L’import serà de 200 euros en un únic pagament, que s’haurà de destinar a l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics.

L'ajut extraordinari és per als treballadors per compte d'altri i autònoms amb càrregues familiars que hagin patit una disminució superior al 30% dels seus ingressos per causa de la COVID-19.

El podran sol·licitar les persones afectades per un expedient de regulació temporal, aquelles amb contracte temporal extingit o els treballadors per compte propi que hagin hagut de suspendre o reduir la seva activitat.

Per saber si es compleixen els requisits per demanar-lo, es pot accedir al següent formulari: Compleixo els requisits per demanar-lo?

Per més informació i per tramitar l'ajut: Enllaç al tràmit.

Darrera actualització: 01.05.2020 | 10:25