COMUNICAT: Comprovació de gossera

Divendres, 3 de de setembre de 2021 a les 00:00

En data 27-08-2021 aquest ajuntament rep una queixa de dos particulars informant que en un paratge concret del nostre municipi hi ha uns gossos que, segons els seu parer, es troben en mal estat.

Ens posem en contacte amb el propietari per tal que urgentment vagi a les instal·lacions a comprovar que els animals estiguin bé, també ens posem en contacte amb els Mossos per tal que facin les comprovacions i emetin un informe al respecte. 

Aquest ajuntament rep informe de mossos el dia 03-09-2021 informant els següent:

Dos agents s’adrecen a unes instal·lacions tipus gossera per comprovar l’estat en què es troben els animals i les instal·lacions, una vegada identificat el propietari, observen un total de sis gossos repartits entre els esmentats tancats.

Els agents comproven que el recinte dels tancats està net, que disposen d’aigua corrent i menjadores amb pinso. Dins de cada tancat hi ha una caseta de gos per refugiar-se de les inclemències meteorològiques. Els gossos estan ben nets i ben nodrits. El pelatge s’observa brillant i la relació pes/musculatura a criteri dels agents resulta correcte. Es comprova que tots els gossos tenen la seva cartilla sanitària, estan vacunats i tenen el xip. 

Els agents, després de la inspecció, valoren que a nivell administratiu els gossos tenen tots els permisos i vacunes pertinents. A nivell sanitari (a criteri dels agents) estan ben alimentats i disposen de menjar i aigua neta. A nivell penal hi ha inexistència d’il·lícit penal així com a nivell administratiu no s’observa cap infracció normativa.

Per tot l’exposat informen que la Policia de la Generalitat Mossos d’esquadra NO VEUEN CAP FONAMENT PER A REALITZAR CAP ACCIÓ VERS EL PROPIETARI DELS GOSSOS.

Darrera actualització: 03.09.2021 | 15:21