MESURES EXEPCIONALS PEL COVID-19 AMPLIACIÓ DE TERMINIS PAGAMENT CALENDARI FISCAL 2020

Divendres, 3 d'abril de 2020 a les 00:00

Vist la situació d’emergència generada pel COVID-19, s’informa de les mesures excepcionals adoptades inicialment en relació als tributs delegats a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, sobre l’ampliació dels següents terminis de pagament:

  • Padrons de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxes i preus públics que actualment es troben en període voluntari de pagament es prorrogaran fins el 2 de juny de 2020, per aquells que no ho tinguin domiciliat al compte bancari. 
  • Els terminis de pagament en voluntària de les liquidacions que es troben en període de cobrament el dia 18 de març de 2020, han estat ampliats fins el 30 d’abril de 2020.
  • Els terminis de pagament en voluntària de liquidacions que s’hagin iniciat amb posterioritat al 18 de març de 2020, s’han ampliat fins el 20 de maig de 2020.

ATENCIÓ AL CONTRIBUENT
L'organisme de Gestió Tributària ha habilitat els següents canals d’atenció al contribuent:

  • Telemàticament (orgt.diba.cat). També es poden presentar escrits a través del registre telemàtica.
  • Correu electrònic a l’adreça: orgt.atenciociutadana@diba.cat (a través de la qual es rebran i contestaran consultes).
  • Per telèfon, trucant al número 93 202 98 02.
Darrera actualització: 03.04.2020 | 20:43