ANUNCI Decret COVID-19 FASE 1

Dilluns, 18 de maig de 2020 a les 00:00

Per Decret d’Alcaldia de data 16 de maig de 2020, en aplicació de la Fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, s’ha acordat l ́obertura dels equipaments públics que s’indiquen a continuació respectant les limitacions corresponents:

 • Ajuntament:
  Atenció al públic amb cita prèvia. Es realitzarà en un únic espai, el de l’entrada a la planta baixa i a través del vidre que separa el taulell.
  Es prohibeix l'accés de persones alienes a la corporació a les dependències ubicades a la primera planta, als lavabos i altres zones comuns de l’edifici consistorial.
  L’aforament serà d’un màxim de dues persones al vestíbul per evitar aglomeracions de persones i garantir les distàncies de seguretat.
  S’establiran zones d’entrada i sortida diferenciades degudament assenyalades.

  Sala de plens per servei de tractament de residus (dilluns) i l’atenció presencial de serveis socials en els casos en que resulti imprescindible (dimarts) i garantint la distància de seguretat.
   
 • Centre Cívic:
  Exclusivament les sales cedides en ús privatiu per al desenvolupament d’activitats econòmiques que poden desenvolupar-se durant la fase 1 i atenent a les mesures específiques establertes per dita activitat.
   
 • Escola:
  Apertura a efectes de procedir a la desinfecció, condicionament del local i el treball administratiu i preparatori dels docents i personal auxiliar.
   
 • Pista de tenis, camp de futbol i poliesportiu:
  Obertura amb cita prèvia, per a realitzar activitat física sense contacte físic i mantenint la distància de seguretat. Límit del 30% de la capacitat de l'aforament. No es podran obrir vestuaris ni zones de dutxes.
   
 • Cementiri:
  Únicament en cas d’enterraments o comiats per incineració, amb la limitació d’aforament per un número de 15 persones entre familiar i persones properes a l’aire lliure amb protocols de distància física i seguretat, higiene de mans i ús de mascareta.
   
 • Tanatori residència d’avis:
  Restringint el seu ús a dos familiars i prohibides les vetlles.
   
 • Parcs urbans i fonts públiques:
  Es permet la seva utilització de conformitat amb les normes establertes en quant al control d’aglomeracions i utilització.
   
 • Mercat setmanal:
  Obertura del mercat setmanal de venda no sedentària a la via pública, donant preferència als productes alimentaris i de primera necessitat i procurant que els productes no siguin manipulats per les persones consumidores, garantint la distància de seguretat de 2 metres entre persones treballadores, clients i vianants.

  Caldrà respectar la limitació del 25% dels llocs habituals o autoritzats i una afluència inferior a 1/3 del seu aforament habitual o bé, un augment de la superfície habilitada pel mercat, de manera que es produeixi un efecte equivalent a la citada limitació.

 

El Decret d’Alcaldia entrarà en vigor a partir el dia 18 de maig de 2020, i es mantindrà inicialment, fins a la següent fase del pla de transició, sense perjudici que en qualsevol moment sigui susceptible d’ampliar-se o modificar-se en funció de la situació epidemiològica i de les ordres i instruccions indicades per l’Estat Espanyol o la Generalitat de Catalunya. 

La Pobla de Lillet, 16 de maig de 2020.

Darrera actualització: 18.05.2020 | 12:01