Ple Ordinari 8 de febrer de 2024

Dijous, 8 de febrer de 2024 de 19:30 a 20:45

Tipus de convocatòria: 
Ordinària

Data i Hora:
9 / de febrer / 2024 a les 19:30

Lloc:
Sala de Plens

Participació a distància:
Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant: «LOCALRETMEET - ZOOM»

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 30/11/2023
  2. Expedient 133/2021. Aprovació del Text Refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de La Pobla de Lillet
  3. Expedient 16/2020. Contractacions. Adhesió acord marc d'Assegurances (Lot 3 - responsabilitat de càrrecs electes i del personal al servei de l'administració local) de l'ACM
  4. Expedient 24/2023. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció). Aprovació del conveni de col.laboració amb el Consell Comarcal del Berguedà per la gestió del servei de menjador escola curs 2023/2024
  5. Expedient 38/2024. Aprovació modificació de crèdit núm. 1/2024
  6. Expedient 57/2024. Aprovació Codi de conducata dels alts càrrecs de l'Ajuntament de La Pobla de Lillet i la seva comissió de seguiment

B) Activitat de control

  1. Donar compte PMP 4t. trimestre 2023
  2. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia
  3. Donar compte de les Resolucions de Presidència del OA Fund. Residència d'Avis de La Pobla de Lillet
  4. Donar compte de les Actes de la JGL

C) Precs i preguntes

No hi ha assumptes

Darrera actualització: 5.02.2024 | 23:08