Ple Ordinari 30 de setembre de 2021

Dijous, 30 de de setembre de 2021 de 19.30 h a 21.00 h

Tipus de convocatòria: 
Ordinària

Data i Hora:
1a convocatòria: 30 / de setembre / 2021 a les 19:30
2a convocatòria: 30 / de setembre / 2021 a les 19:45

Lloc:
Sala de Plens
No admet participació a distància

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

  1. Aprovació de l'acta de la sessió 29-07-2021
  2. Expedient 185/2021. Aprovació compte general 2020.
  3. Expedient 346/2021.Aprovació modificació de crèdits núm. 11/2021
  4. Expedient 354/2021. Aprovació modificació de crèdits 12/2021.
  5. Expedient 367/2021. Aprovació modificació de Crèdits 2/2021 OA Fundació Residència d'Avis de La Pobla de Lillet
  6. Expedient 356/2021. Aprovació modif. acords laborals punt núm. 6 - complement I.T.
  7. Expedient 362/2021. Aprovació modificació coordenades delimitació terme municipal

B) Activitat de control

  1. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia

C) Precs i preguntes

 

Darrera actualització: 28.09.2021 | 21:44