Ple Ordinari 30 de novembre de 2023

Dijous, 30 de novembre de 2023 de 19:30 a 20:45

Tipus de convocatòria: 
Ordinària

Data i Hora:
30 / de novembre / 2023 a les 19:30

Lloc:
Sala de Plens

Participació a distància:
Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant: «LOCALRETMEET - ZOOM»

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

  1. Aprovació de les actes de les sessions 28/09/2023 i 02/11/2023
  2. Expedient 151/2023. Aprovació Compte General 2022
  3. Expedient 380/2023. Aprovació renovació operació de tresoreria BBVA, SA
  4. Expedient 388/2023. Aprovació conveni col.laboració Servei Català de Salut per laprestació de l'assistència sanitària de cobertura pública al consultori municipal
  5. Expedient 367/2023. Modificació ordenances fiscals exercici 2024
  6. Expedient 236/2023. Aprovació modif. crèdit 7/2023 - Residència d'Avis de La Pobla deLillet

B) Activitat de control

  1. Donar compte PMP 3r. trimestre 2023
  2. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia
  3. Donar compte de les Resolucions de Presidència del OA Fund. Residència d'Avis de La Pobla de Lillet
  4. Donar compte de les Actes de la JGL

C) Precs i preguntes

No hi ha assumptes

Darrera actualització: 28.11.2023 | 19:18