Ple Ordinari 30 de març de 2023

Dijous, 30 de març de 2023 de 19:30 a 21:00

Tipus de convocatòria: 
Ordinària

Data i Hora:
1a convocatòria: 30 / de març / 2023 a les 19:30
2a convocatòria: 30 / de març / 2023 a les 19:45

Lloc:
Sala de Plens
Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant: «LOCALRETMEET - ZOOM»

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 26/01/2023
  2. Expedient 92/2023. Elecció Jutge/essa de Pau Titular i Substitut de La Pobla de Lillet
  3. Expedient 138/2023. Increment 2,5% de les retribucions del personal al servei de la corporació any 2023
  4. Expedient 141/2023. Increment 2,5% de les retribucions càrrec electe any 2023
  5. Expedient 147/2023. Increment 2,5% de les retribucions 2023 del personal de l'OA Fundació Residència d'Avis de La Pobla de Lillet
  6. Expedient 149/2023. Aprovació pròrroga per l'exercici 2024 del conveni interadministratiu entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l'OA Fundació Residència d'Avis de La Pobla de Lillet

B) Activitat de control

  1. Donar compte PMP 4t. trimestre 2022
  2. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia
  3. Donar compte de les Resolucions de Presidència del OA Fund. Residència d'Avis de La Pobla de Lillet

C) Precs i preguntes
---

Darrera actualització: 27.03.2023 | 22:04