Ple Ordinari 29 de setembre de 2022

Dijous, 29 de setembre de 2022 de 19.30 h a 21.30 h

Tipus de convocatòria: 
Ordinària

Data i Hora:
1a convocatòria: 29 / setembre / 2022 a les 19:30
2a convocatòria: 29 / setembre / 2022 a les 19:45

Lloc:
Sala de Plens
Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant: «LOCALRET MEET - ZOOM»

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

  1. Aprovacióde l'acta de la sessió 28-07-2022
  2. Expedient 31/2022. Aprovació Compte General 2021
  3. Expedient 339/2022. Modificació de Crèdits 14-2022
  4. Expedient 358/2022. Modificació de Crèdits 15/2022
  5. Expedient 360/2022. Modif. de Crèdits 3/2022 - OA Fund. Resid Avis Lillet
  6. Expedient 304/2021. Aprovació adhesió Acord Comú empleats publics menys 20.000 hab.
  7. Expedient 304/2021. Aprovació acords especifics funcionament Brigada Municipal

B) Activitat de control

  1. Donar compte PMP 2n. trimestre 2022
  2. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia
  3. Donar compte de les Resolucions de Presidència del OA Fund. Residència d'Avis de La Pobla de Lillet

C) Precs i preguntes
---

Darrera actualització: 27.09.2022 | 12:44