Ple Ordinari 28 d'octubre de 2020

Dimecres, 28 d'octubre de 2020 de 20.00 h a 21.00 h

Tipus de convocatòria: 
Ordinària

Data i Hora:
1a convocatòria: 28 / d'octubre / 2020 a les 20:00
2a convocatòria: 28 / d'octubre / 2020 a les 20:30

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
 2. Expedient 342/2020. Aprovació del Calendari Fiscal
 3. Expedient 400/2019. Acceptació Operacions de Crèdit
 4. Expedient 352/2020. Modificació de Crèdit 10/2020 crèdit extraordinari
 5. Expedient 294/2020. Nomenament representant Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central
 6. Expedient 306/2020. Adhesió a l’acord marc per al subministrament i serveis d’implementació i manteniment d’una plataforma de gestió d’expedient electrònic
 7. Expedient 322/2020. Modificació ordenances fiscals any 2021

B) Activitat de control

 1. Donar compte de les modificacions de crèdit
 2. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia
 3. Donar compte dels acords de les Juntes de Govern Local

C) Precs i preguntes

 1. Informació de l'equip de govern, si s'escau
 2. Informació dels grups municipals, si s'escau
Darrera actualització: 26.10.2020 | 23:02