Ple Ordinari 28 de setembre de 2023

Dijous, 28 de setembre de 2023 de 19:45 a 20:45

Tipus de convocatòria: 
Ordinària

Data i Hora:
28 / de setembre / 2023 a les 19:45

Lloc:
Sala de Plens
Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant: «LOCALRETMEET - ZOOM»

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 20/07/2023
 2. Expedient 305/2023. Aprovació conveni marc entre el Consell Comarcal del Berguedà i els ajuntaments de la comarca per a l'impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes 2023-2025
 3. Expedient 299/2023. Aprovació conveni marc interadministratiu de col.laboració entre el Consell Comarcal del Berguedà i els ajuntaments de la comarca per a l'organització i finançament en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social 2023-2025.
 4. Expedient 267/2023. Aprovació modificació de crèdits 11/2023 - Suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria
 5. Expedient 320/2023. Aprovació modificació de crèdit 12/2023 - Crèdit extraordinari finançat amb baixa d'una altra partida
 6. Expedient 323/2023. Aprovació bonificació del 95% taxa ICIO per les obres de contrucció d'una escala d'emergència a l'Escola Lillet A Güell
 7. Expedient 322/2023. Ratificació expedient 36/2023 revisió ofici grup professional i titulació accés a les places procés estabilització personal laboral Residència d'avis Lillet
 8. Expedient 321/2023. Ratificació expedient 45/2023 modificació de crèdit

B) Activitat de control

 1. Donar compte PMP 2n. trimestre 2023
 2. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia
 3. Donar compte de les Resolucions de Presidència del OA Fund. Residència d'Avis de La Pobla de Lillet
 4. Donar compte de les Actes de la JGL

C) Precs i preguntes
---

Darrera actualització: 26.09.2023 | 22:03