Ple Ordinari 27 de maig de 2021

Dijous, 27 de maig de 2021 de 19.30 h a 21.00 h

Tipus de convocatòria: 
Ordinària

Data i Hora:
1a convocatòria: 27 / de maig / 2021 a les 19:30
2a convocatòria: 27 / de maig / 2021 a les 19:45

Lloc:
Sala de Plens
No admet participació a distància

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

 1. Aprovació de les actes 25/03/2021 i 29/04/2021
 2. Expedient 201/2021. Mesures per Garantir la Seguretat Pública. Aprovació del Pla d'Autoprotecció del pavelló municipal
 3. Expedient 187/2021. Convenis aprovació conveni col.laboració amb la Direcció General de Protecció Civil per l'adhsió a la xarxa de radiocomunicacions d'emergencies i seguretat de Catalunya (RESCAT) en màteria de protecció civil
 4. Expedient 208/2021. Aprovació conveni per la gestió de la facturació del servei local de teleassistència 2021-2025 amb el Consell Comarcal
 5. Expedient 215/2021. Adhesió al contracte 2019-03-D1 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03)
 6. Expedient 342/2020. Aprovació modificació del Calendari Fiscal 2021
 7. Expedient 227/2021. Increment de les retribucions càrrec electe anys 2020 i 2021
 8. Expedient 65/2021. Increment de les retribucions del personal al servei de la corporació any 2021
 9. Expedient 228/2021. Regularització retribucions peons brigada

B) Activitat de control

 1. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia
 2. Donar compte PMP primer trimestre 2021

C) Precs i preguntes

 

Darrera actualització: 24.05.2021 | 22:56