Ple Ordinari 26/09/2019

Dijous, 26 de setembre de 2019 (De 19.30 h a 20.30 h)

Convocatòria Ordinària

Data i hora:

  • 1a convocatòria: 26 / de setembre / 2019 a les 19:30
  • 2a convocatòria: 26 / de setembre / 2019 a les 19:45

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
  2. Expedient 292/2019. Drets i Deures Retributius. Regularització complements salarials personal de l'Organisme Autònom Fundació Residència d'Avis de La Pobla de Lillet. 
  3. Expedient 299/2019. Disposicions Normatives (Aprovació, Modificació o Derogació). Ordenança municipal reguladora del Reglament de Règim Interior de l’Organisme Autònom de la Fundació Residència d’Avis de La Pobla de Lillet

B) Activitat de control

  1. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia
  2. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local
  3. Informació de l'equip de govern, si s'escau

C) Precs i preguntes
 

Darrera actualització: 25.09.2019 | 22:46