Ple Ordinari 25 de novembre de 2021

Dijous, 25 de de novembre de 2021 de 19.30 h a 21.00 h

Tipus de convocatòria: 
Ordinària

Data i Hora:
1a convocatòria: 25 / de novembre / 2021 a les 19:30
2a convocatòria: 25 / de novembre / 2021 a les 19:45

Lloc:
Sala de Plens
Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant: «LOCALRET MEET - ZOOM»

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

  1. Aprovació de les actes de les sessions 30/09/2021 i 28/10/2021
  2. Expedient 409/2021. Aprovació conveni menjador escolar curs 2021-2022
  3. Expedient 426/2021. Aprovació concertació operacions de Crèdit BBVA, SA
  4. Expedient 428/2021. Aprovació modificació de crèdits 3/2021 - OA Fundació Resid. Avis Lillet
  5. Expedient 429/2021. Aprovació modificació de crèdits 4/2021 OA Fund. Resid. Avis La Pobla de Lillet
  6. Expedient 431/2021. Aprovació modif. crèdit 15/2021
  7. Expedient 57/2020. Aprovació definitiva del Plànol de delimitació segons el que estableix la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, modificada per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
  8. Moció Serveis entitats bancàries als municipis de la provincia de Barcelona

B) Activitat de control

  1. Donar compte PMP tercer trimestre 2021
  2. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia

C) Precs i preguntes

 

Darrera actualització: 23.11.2021 | 22:31