Ple Ordinari 25 de març de 2021

Dijous, 25 de de març de 2021 de 19.30 h a 21.00 h

Tipus de convocatòria: 
Ordinària

Data i Hora:
1a convocatòria: 25 / de març / 2021 a les 19:30
2a convocatòria: 25 / de març / 2021 a les 20:00

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

  2. Expedient 400/2020. Revocació delegació efectuada a favor de la Diputació de Barcelona, respecte a la gestió i recaptació de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals domèstics i comercials

  3. Expedient 342/2020. Aprovació modificació Calendari Fiscal 2021

  4. Expedient 112/2021. Nomenament Gerent OA Fundació Residència d’Avis La Pobla de Lillet

  5. Expedient 104/2021. Sol·licitud pròrroga Pròrroga 2022 - conveni de col·laboració interadm. entre el Depart. Treball, Afers Socials i Famílies i la Fund. Residència La Pobla de Lillet

  6. Expedient 376/2020. Conveni col·laboració Servei Català de Trànsit i l'Ajutament de La Pobla de Lillet

  7. Expedient 101/2021. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció). Aprovació addenda actualització conveni ASGEL amb la Diputació de Barcelona

  8. Expedient 59/2017. Aprovació del pla d'ordenació urbanística municipal

  9. Expedient 116/2021. Moció grup municipal ERC instal.lació llambordes en record victimes nazis a la Pobla Lillet.

B) Activitat de control

  1. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia

C) Precs i preguntes

Darrera actualització: 23.03.2021 | 19:58