Ple Ordinari 24 de novembre de 2022

Dijous, 24 de novembre de 2022 de 19.30 h a 21.30 h

Tipus de convocatòria: 
Ordinària

Data i Hora:
1a convocatòria: 24 / novembre / 2022 a les 19:30
2a convocatòria: 24 / novembre / 2022 a les 19:45

Lloc:
Sala de Plens
Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant: «LOCALRET MEET - ZOOM»

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

  1. Aprovació de les actes de les sessions 29/09/2022 i 27/10/2022
  2. Expedient 83/2022. Aprovació increment 1,5% retribucions 2022 personal laboral Ajuntament
  3. Expedient 152/2022. Aprovació increment 1,5% retribucions 2022 personal laboral OA Fundació Resid. Avis Lillet
  4. Expedient 154/2022. Aprovació increment 1,5% retribucions càrrec electe any 2022
  5. Expedient 243/2022. Aprovació bases reguladores dels processos selectius per a la cobertura definitiva de les places vacants de l’Ajuntament de la Pobla de Lillet corresponents a l’oferta pública d’estabilització de 2022 (disposicions addicionals 6 i 8, de la Llei 20/2021, de 28 de desembre).
  6. Expedient 30/2022 OA Fundació Resid. Avis. Aprovació bases reguladores dels processos selectius per a la cobertura definitiva de les places vacants del OA Fundació Resid. Avis corresponents a l’oferta pública d’estabilització de 2022 (disposicions addicionals 6 i 8, de la Llei 20/2021, de 28 de desembre).
  7. Exp. 420/2022. Moció per garantir el benestar i les condicions laborals davant de situacions climàtiques extremes

B) Activitat de control

  1. Donar compte PMP 3r. trimestre 2022
  2. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia
  3. Donar compte de les Resolucions de Presidència del OA Fund. Residència d'Avis de La Pobla de Lillet

C) Precs i preguntes
---

Darrera actualització: 22.11.2022 | 23:06