Ple Odinari 31 de març de 2022

Dijous, 31 de de març de 2022 de 19.30 h a 20.30 h

Tipus de convocatòria: 
Ordinària

Data i Hora:
1a convocatòria: 31 / març / 2022 a les 19:30
2a convocatòria: 31 / març / 2022 a les 19:45

Lloc:
Sala de Plens
Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant: «LOCALRET MEET - ZOOM»

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

 1. Aprovació de l'acta de la sessió de 27-01-2022
 2. Expedient 440/2021. cessio bens mobles al CEIP de Guell Lillet
 3. Expedient 134/2022. Aprovació modificació de Crèdits núm. 4/2022
 4. Expedient 83/2022. Aprovació increment retribucions 2022 personal laboral Ajuntament.
 5. Expedient 154/2022. Aprovació increment retribucions càrrec electe any 2022
 6. Expedient 121/2022. Aprovació pròrroga 2023 - Conveni entre el Departament de treball, afers socials i famílies i l'OA Fundac. Resid. Avis La Pobla de Lillet
 7. Expedient 152/2022. Aprovació increment retribucions 2022 personal laboral OA Fundació Resid. Avis Lillet
 8. Expedient 153/2022. Aprovació acords socials personal OA Fund. Resid. Avis de La Pobla de Lillet
 9. Expedient 379/2021. Aprovació compra agregada llums LED - ACM
 10. Moció per a la millora de la seguretat viària en les travesseres urbanes

B) Activitat de control

 1. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia
 2. Donar compte aprovació liquidació pressupost 2021
 3. Donar compte assumpció funcions tresoreria

C) Precs i preguntes
---

Darrera actualització: 29.03.2022 | 20:05