Ple Odinari 27 de gener de 2022

Dijous, 27 de de gener de 2022 de 19.30 h a 20.30 h

Tipus de convocatòria: 
Ordinària

Data i Hora:
1a convocatòria: 27 / gener / 2022 a les 19:30
2a convocatòria: 27 / gener / 2022 a les 19:45

Lloc:
Sala de Plens
Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant: «LOCALRET MEET - ZOOM»

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

  1. Aprovació de les actes de les sessions 25/11/2021 i 23/12/2021
  2. Expedient 29/2022. Aprovació modificació Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
  3. Expedient 71/2020. Aprovació del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de La Pobla de Lillet
  4. Expedient 32/2022. Aprovació reconeixement Extrajudicial de Crèdits 1/2022 OA Fund. Residència d'Avis de La Pobla de Lillet
  5. Moció per demanar la recuparació dels serveis sanitaris adequats i de qualitat als centres d'atenció primària de l'àrea bàsica Berga-centre

B) Activitat de control

  1. Donar compte PMP 4t trimestre 2021
  2. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia

C) Precs i preguntes
---

Darrera actualització: 24.01.2022 | 19:53