Ple Extraordinari 9 d'abril de 2020

Dijous, 9 d'abril de 2020 de 22.00 h a 23.00 h

Tipus de convocatòria: 
Extraordinària
Motiu: "Degut a la situació d'Estat d'Alarma"

Data i Hora:
1a convocatòria: 9 / d'abril / 2020 a les 22:00
2a convocatòria: 9 / d'abril / 2020 a les 22:15

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

  1. Expedient 173/2020. Organització i Disposicions Comunes de Control Intern.
    PROPOSTA D’ACORD DE RESOLUCIÓ DE DISCREPÀNCIES EN RELACIÓ A LES OBJECCIONS FORMULADES PER INTERVENCIÓ
  2. Expedient 168/2020. Modificació de Crèdit. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT I MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PER INCORPORACIÓ DE ROMANENT DE TRESORERIA

Lloc:

Sala de Plens. Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant: «Telemàtica a través de l'aplicació de Gestiona»
Darrera actualització: 08.04.2020 | 00:13