Ple Extraordinari 27 d'octubre de 2022

Dijous, 27 d'octubre de 2022 de 19.30 h a 21.00 h

Tipus de convocatòria: 
Extraordinària
Motiu: «Aprovació ordenances municipals 2023 i modificacions de crèdit urgents per terminis de tramitació de subvencions»

Data i Hora:
1a convocatòria: 27 / d'octubre / 2022 a les 19:30
2a convocatòria: 27 / d'octubre / 2022 a les 19:45

Lloc:
Sala de Plens
Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant: «LOCALRETMEET ZOOM»

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

  1. Expedient 380/2022. Aprovació modificació de les Ordenances Fiscals per l'any 2023
  2. Expedient 392/2022. Aprovació modificació de crèdits 18/2022 - Transf. de crèdit entre aplicacions de despeses de diferent àrea de despesa
  3. Expedient 395/2022. Aprovació modificació de crèdits 19/2022 - Crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria i baixa de crèdits d'altres partides

B) Activitat de control
---

C) Precs i preguntes
---

Darrera actualització: 24.10.2022 | 22:38