Ple Extraordinari 23 de desembre de 2021

Dijous, 23 de de desembre de 2021 de 19.30 h a 20.30 h

Tipus de convocatòria: 
Extraordinària
Motiu: «Dació compte informes fiscalització dels comptes anuals 2019 Societats i OA Fund. Resid. Avis Lillet, increment salarial personal OA Fund. Residència Avis de La Pobla de Lillet»

Data i Hora:
1a convocatòria: 23 / desembre / 2021 a les 20:45
2a convocatòria: 23 / desembre / 2021 a les 20:50

Lloc:
Sala de Plens
Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant: «LOCALRET MEET - ZOOM»

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

  1. Dació compte de l'informe de fiscalització dels comptes anuals 2019 de l' OA Fundació Residència d'Avis de La Pobla de Lillet
  2. Dació compte de l'informe de fiscalització dels comptes anuals 2019 de la Societat SMHPL, SLU
  3. Dació compte de l'informe de fiscalització dels comptes anuals 2019 de la Societat. - Promoció Econòmica Lillet, SL
  4. Acord aprovació increment retributiu 2,9% personal OA Fundació Residència d'Avis de La Pobla de Lillet
  5. Aprovació dels acords de l'acte final de mediació de liquidació dels honoraris professionals del Sr. Xavier Guitart Tarrés i Guitart i Arquitectura Assoc., SLP
  6. Moció per indicar les altimetries als ports de muntanya i millora seguretat de ciclistes a les ctres. demarcació de Barcelona per la promoc. del turisme esportiu de proximitat

B) Activitat de control
---

C) Precs i preguntes
---

Darrera actualització: 21.12.2021 | 20:35