Ple Extraordinari 22 de desembre de 2022

Dijous, 22 de desembre de 2022 de 20.00 h a 21.00 h

Tipus de convocatòria: 
Extraordinària
Motiu: «Dació compte informes fiscalització dels comptes anuals 2020 Societats i OA Fund. Resid. Avis Lillet i altres temes urgents»

Data i Hora:
1a convocatòria: 22 / de desembre / 2022 a les 20:00
2a convocatòria: 22 / de desembre / 2022 a les 20:15

Lloc:
Sala de Plens
Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant: «LOCALRETMEET - ZOOM»

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

  1. Expedient 445/2022. Convenis. Aprovació conveni d'encomanda de gestió per l'adjudicació agregada dels permisos de caça de la reserva nacional de caça de la reserva nacional de caça del Cadí, com a dret patrimonials de naturalesa incorporal
  2. Expedient 446/2022. Aprovació de l’adhesió a l’Agenda digital dels municipis de Catalunya impulsada pel Consorci Localret

B) Activitat de control

  1. Exp. 278/2021. Dació compte de l'informe de fiscalització dels comptes anuals 2020 de la Societat. - Promoció Econòmica Lillet, SL
  2. Exp. 278/2021. Dació compte de l'informe de fiscalització dels comptes anuals 2020 de la Societat SMHPL, SLU
  3. Exp. 278/2021. Dació compte de l'informe de fiscalització dels comptes anuals 2020 de l' OA Fundació Residència d'Avis de La Pobla de Lillet
  4. Exp. 230/2022. Donar compte del acord de la Junta General de Promoció Econòmica Lillet SL d'aprovació increment 1,5% retribucions 2022 personal laboral societat

C) Precs i preguntes
---

Darrera actualització: 19.12.2022 | 22:24