Ple Extraordinari 21 de desembre de 2020

Dilluns, 21 de desembre de 2020 de 19.30 h a 20.00 h

Tipus de convocatòria:
Extraordinària

Data i hora:
1a convocatòria: 21 / de desembre / 2020 a les 19:30
2a convocatòria: 21 / de desembre / 2020 a les 20:00
 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

  1. Expedient 118/2020. Ratificació acord adhesió Clúster agroalimentari a l'Agència Desenvolupament del Berguedà
  2. Expedient 57/2020. Aprovació inicial del plànol de delimitació segons el que estableix la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal.lacions situats en terrenys forestals, modificada per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. 
  3. Expedient 414/2020. Modificació de Crèdit 2-2020 OA Fund. Residència d'Avis de La Pobla de Lillet
  4. Expedient 400/2020. Serveis Públics (Creació, Modificació o Extinció). Dispensa del servei de recollida i tractametn de residus.
  5. Expedient 379/2020. Actuacions Preparatòries de Contractes. Aprovació projecte executiu "Adequació de les captacions d'aigua potable Regatell 1 i Regatell 3"
  6. Expedient 412/2020. Aprovació Conveni de col·laboració entre l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i l'Ajuntament de La Pobla de Lillet referent al Projecte de Treball als barris cofinançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya
  7. Expedient 411/2020. Ampliació de la delegació de les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació tributàries a favor de l'ORGT per la “Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena"
  8. Expedient 398/2020. Aprovació conveni col.laboració i d'encomanda de gestió amb el Consell Comarcal del Berguedà per l'execució i finançament del projece d'obres "Arranjament del Parc de l'Escorxador al Riu Llobregat"
  9. Expedient 59/2017. Aprovació inicial del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per publicació diari gran tirada nacional.
Darrera actualització: 16.12.2020 | 23:17