Ple Extraordinari 13 de maig de 2024

Dilluns, 13 de maig de 2024 de 19:30 a 20:30

Tipus de convocatòria: 
Extraordinària
Motiu: «Sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals corresponents a les eleccions al Parlament Europeu dia 9 de juny de 2024»

Data i Hora:
13 / de maig / 2024 a les 19:30
Lloc:
Sala de Plens

Participació a distància:
Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant: «LOCALRETMEET - ZOOM»

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

  1. Expedient 385/2023. Eleccions. Sorteig per la designació dels membres de les meses electorals. Eleccions al Parlament Europeu el 9 de juny de 2024
  2. Expedient 18/2024. Donar compte aprovació liquidació pressupost 2023
  3. Expedient 191/2024. Aprovació modificació de crèdits 7/2024 - Suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria
  4. Expedient 215/2021. Contractacions. Adhesió a la segona pròrroga del contracte 2019.03-D2 de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica amb destinació a les entitat locals de Catalunya. Lot 4 - Instal.lacions d'autoconsum fotovoltaic.

B) Activitat de control

No hi ha assumptes 

C) Precs i preguntes

No hi ha assumptes 

Darrera actualització: 9.05.2024 | 15:39