Ple Extraordinari 11 de maig de 2023

Dijous, 11 de maig de 2023 de 19:30 a 19:45

Tipus de convocatòria: 
Extraordinària
Motiu: «Aprovació provisional Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i altres temes urgents»

Data i Hora:
1a convocatòria: 11 / de maig / 2023 a les 19:30
2a convocatòria: 11 / de maig / 2023 a les 19:45

Lloc:
Sala de Plens
Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant: «LOCALRETMEET - ZOOM»

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

  1. Expedient 133/2021. Planejament General (Aprovació o Revisió). Aprovació provisional Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
  2. Expedient 380/2022. Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 18 reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d'escola bressol i altres de lleure infantil
  3. Expedient 89/2020. Aprovació projecte executiu per la "Reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral de protecció del nucli urbà de La Pobla de Lillet"
  4. Expedient 126/2023. Donar compte aprovació liquidació pressupost 2022
  5. Expedient 189/2022. Dació de compte decret d'alcaldia 2023-0131 de 27-04-2023 en relació al Proc. Ordinari 171/2023. Mesures cautelars 49/2023-S . Jutjat Contenciós Admvo. Nº 12. Barcelona

B) Activitat de control

---

C) Precs i preguntes
---

Darrera actualització: 9.05.2023 | 09:09