|
 

Pesca

LA SOCIETAT DE PESCADORS LILLET va crear el primer vedat de pesca esportiva a la província de Barcelona, i en l'actualitat consta d'un nombre aproximat de cent socis.

La finalitat d'aquesta societat era gestionar els vedats de pesca controlada normal i pesca sense mort. Cal destacar que el vedat de pesca sense mort va ser el primer a la província de Barcelona. En l'actualitat reuneix un important nombre de truites, tant fario com arc iris, la mida de les quals oscil•la entre els 800 g i 5 kg.

S'efectuen dues repoblacions durant la temporada, una al principi i l'altra a mitjans.

Actualment la gestió de les zones de pesca i dels tràmits per a pescar es fa des de l'Oficina virtual de tràmits.

www.cat365.net

Limitacions

Dia festiu: dimarts (només ZPC)

TLL-052 Font del Bisbe

TLL-006 i TLL-046 

captures per pescador i dia. 

Mida mínima: 21 cm 

Nombre d'hams permesos: 4, 3, 2, 1 

El vedat de pesca sense mort només serà permès amb mosca ortodoxa.

Espècies

Truita autòctona. 

Truita fario de repoblació.

Vedats

TLL-006 - Clot del Moro, 6,50 km. 

TLL-051 - S/M - La Vila, 3 km. 

TLL-046 - L'Empalme, 2,5 km. 

TLL-052 - Font del Bisbe, 4,3 km.

Última actualització 12.12.2014 | 13:09